Zoekmachine

Via het zoekvenster kunnen bezoekers op trefwoorden zoeken naar informatie. De zoekmachine zoekt uitsluitend op (delen van) titels en door beheerders gekoppelde trefwoorden. Deze beperking vergroot de kwaliteit van het zoekresultaat.

Standaard wordt gezocht in alle categorieën. Er kan ook meer specifiek gezocht worden binnen de categorieën: sociale kaart, nieuws, webpagina’s.

Zoekmachine Foto: Zoekmachine