Stichting Buddyhulp

De Stichting Buddyhulp richt zich op het welbevinden van mensen, die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Onze buddy's zijn er voor: mensen met een ernstige, chronische, levensbedreigende ziekte, mensen met een psychiatrische aandoening, ex gedetineerden, ex verslaafden en thuiswonende mensen, die eenzaam zijn.

 

 

Hoe nuttig is deze informatie?

Postbus 5012
5201 GA 's-Hertogenbosch
06- 270 68 744