Juisteloket.nl

Voor wie

Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als vertegenwoordiger kunt u ook bij ons terecht. 
Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen. Alleen per mail bereikbaar.

 

Hoe nuttig is deze informatie?

Postbus 19161
3501 DD Utrecht
(030) 7897878