Schuldenwijzer.nl

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie via de Schuldenwijzer. Hierop kunnen burgers alle beslagen inzien die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen.De Schuldenwijzer is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders.

Inloggen
U kunt inloggen op Schuldenwijzer door middel van uw DigiD en alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden zijn hier te vinden. Heeft u schulden dan staat er ook de beslagvrije voet (de inkomsten waar geen beslag op mag worden gelegd).

Deurwaarder
In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de schulden van hun cliënten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de schuldgegevens van bijv. de Belastingdienst en het UWV aan Schuldenwijzer worden toegevoegd, zodat daadwerkelijk een totaaloverzicht ontstaat.

Uitwisseling van gegevens is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van schuldenproblematiek. Met Schuldenwijzer kunnen gerechtsdeurwaarders zien in welke situaties incassotrajecten geen zin hebben en schuldhulpverleners kunnen sneller en beter hulp verlenen. Burgers met schulden kunnen daardoor beter beschermd en geholpen worden.

Hoe nuttig is deze informatie?