Informatie Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een gift of lening voor noodzakelijke kosten in bijzondere of dringende omstandigheden die u niet zelf kunt betalen. Eén van de voorwaarden is dat de kosten niet op een andere manier worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om zaken die essentieel zijn voor uw levensonderhoud, zoals een wasmachine of een fornuis.
Andere voorbeelden zijn verhuiskosten, stookkosten of de kosten voor aanschaf van een nieuwe bril. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij uw gemeente, vóór u de kosten heeft betaald. Bijzondere bijstand kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De gemeente bepaalt of u hier recht op heeft en of u bijzondere bijstand als gift of lening krijgt. Hierbij kijkt de gemeente naar uw individuele omstandigheden en uw financiële situatie.

Hoe nuttig is deze informatie?