Muziekvereniging De Notenkrakers

De vereniging is opgericht op 18 juni 1971 en is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch onder nummer 40216761.

De statutaire naam is Fanfare en Tamboerkorps en de statutaire zetel is Vorstenbosch.

De Muziekvereniging De Notenkrakers Vorstenbosch heeft statutair tot doel het organiseren van muzikale en culturele manifestaties en het verrichten van alles dat hiermede verband houdt of daarin bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

Deze doelstelling is enkele jaren geleden uitgewerkt in een wat ruimere omschrijving; de vereniging heeft ten doel de beoefening van de instrumentale muziek, het organiseren van en het medewerken aan muzikale en culturele manifestaties en het verrichten van alles dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De vereniging probeert dit te bereiken door:

Het geven van muziekonderricht aan haar leden.

Het onder de aandacht brengen van het belang van het muziek maken onder de jeugd, door medewerking te verlenen aan promotieactiviteiten bij de leerlingen in het basisonderwijs door onder andere workshops.

Het opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden in Vorstenbosch.

Het geven van concerten.

Het organiseren van en het deelnemen aan muziekwedstrijden, zowel als vereniging maar ook door individuele leden.

Emailadressen;bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl en pierebloazers@hotmail.com

Meer informatie is te vinden op de website; http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl/ en www.pierebloazers.nl

Facebook:https://www.facebook.com/Muziekvereniging-de-Notenkrakers-Vorstenbosch

Hoe nuttig is deze informatie?

De Helling 32
5476 KZ Vorstenbosch
0413362201