Stichting Afasienet

De Stichting AfasieNet heeft ten doel: het bevorderen en verbeteren van (kwaliteit van) zorg aan mensen met afasie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoe nuttig is deze informatie?