Koppvko

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. 

In deze KOPP/KVO-handreiking kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerken die helpen bij een voortvarende aanpak van KOPP/KVO-problematiek.

Hoe nuttig is deze informatie?