Belastingdienst: Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage van de belastingdienst in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, hoeveel kinderen en de leeftijd. Is het vermogen te hoog, dan krijgt de ouder geen budget. Kindgebonden budget hoeft meestal niet aangevraagd te worden, ouders krijgen automatisch een bericht als ze hiervoor in aanmerking komen. Indien ouder geen bericht ontvangt en wel van mening is dat ze recht hebben op kindgebonden budget, dan kan dit worden aangevraagd.

Informatie

Hoe nuttig is deze informatie?