Meer dan liefde.nl

Het is voor mensen met een verstandelijke beperking lastig om toegankelijke informatie over relaties, seksualiteit, weerbaarheid en de kinderwens te vinden. Deze website is speciaal voor die doelgroep ontwikkeld en bevat makkelijk toegankelijke informatie over het aangaan van sociale en seksuele contacten, hoe je jezelf weerbaarder kunt maken en de kinderwens.

Hoe nuttig is deze informatie?