Brabantse Hart in Aktie

Brabantse hart in aktie stelt voedselpakketten, kleding, speelgoed, kleine huisraad et cetera beschikbaar aan mensen die hiervoor door (tijdelijke) omstandigheden geen geld hebben. Iedereen die voor kortere of langere tijd moeite heeft om in hun eerste levensbehoeften te voorzien kan zich inschrijven in onze besloten Facebook-groep (of dit via een bekende doen) en gebruik maken van de aanbiedingen.

Brabantse hart in aktie verzamelt voedsel, kleding, schoenen, speelgoed en andere producten/diensten om deze vervolgens via de Facebook-groep beschikbaar te stellen. Daar hebben kunnen we altijd hulp bij gebruiken!

Hoe nuttig is deze informatie?