Rijksoverheid.nl

Op de website Rijksoverheid.nl vindt u informatie over wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen van de rijksoverheid. Op deze website worden beleidsplannen, wetten en regels uitgelegd voor burgers, bedrijven en journalisten.
Op Rijksoverheid.nl vindt u geen informatie van gemeenten of van uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst of UWV. Rijksoverheid helpt u alleen op weg naar informatie van deze organisaties.

Meer informatie over zorgverzekeringen

https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/ontheffing-inburgeringsplicht

Waardering, erkennen diploma's voor buitenlanders: 

Hoe nuttig is deze informatie?