*Meierijstad: Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meierijstad

De gemeente kan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verlenen. Iedereen aan wie een aanslag is opgelegd kan een verzoek om kwijtschelding indienen, als hij of zij denkt deze niet te kunnen betalen. Het is niet zo dat u bij een laag inkomen altijd voor kwijtschelding in aanmerking komt. Ook andere zaken als het inkomen zijn bij de beoordeling van belang. De gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarbij kijken wij naar uw inkomen, vermogen en betalingscapaciteit. Met vermogen bedoelen we, bijvoorbeeld uw tegoeden op bank,  de waarde van een eigen woning of de waarde van een auto

Verzoek indienen?
U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door dit aan te vragen op de digitale belastingbalie van de gemeente. U logt in met uw DigiD. U kunt op deze manier uw gegevens digitaal aanleveren. Op de digitale belastingbalie kunt u ook uw aanslagen gemeentelijke belastingen en automatische incasso inzien. Ook is  het mogelijk hier uw automatische incasso te wijzigen. 

Een andere mogelijkheid is het downloaden van een kwijtscheldingsformulier via de website van gemeente Meierijstad.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of over de afhandeling van uw verzoek om kwijtschelding dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met een medewerker van Heffen & Invorderen via telefoon 14 0413 of uw vraag mailen naar belastingen@meierijstad.nl.

Hoe nuttig is deze informatie?

stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
14 0413