Buurtplatforms

Online buurtplatforms

Bewonersplein ontwikkelt interactieve buurtplatforms voor wijk- en dorpsgemeenschappen.

Betrokkenheid als succesfactor

Betrokkenheid en inbreng van bewoners ziet Bewonersplein als een voorwaarde voor een succesvolle website. Daarom is veel aandacht besteed aan:

  • inrichting website naar eigen voorkeur
  • betrekken van bewoners bij softwarevernieuwing via het gebruikersoverleg

Kenmerken van onze websites zijn:

  • gebruiksvriendelijk en laagdrempelig
  • waarborging van privacy
  • geen commerciële doeleinden
  • uitgebreide beheermogelijkheden

Voorbeeld buurtplatform