Adresboek

De nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy (AVG) stelt strenge eisen aan het opslaan van persoonsgegevens in geautomatiseerde bestanden. Bewonersplein stelt een adresboek beschikbaar dat voldoet aan deze wetgeving doordat personen zelf toestemming geven welke van hun gegevens getoond mogen worden in de verschillende adresboeken. (rechtsgrondslag: betrokkene geeft toestemming)

Besloten adresboek
Elk adresboek beschikt een eigen beheerder. De beheerder geeft personen toegang tot zijn adresboek.
Personen beheren hun persoonsgegevens via een eigen profielpagina. Via deze profielpagina kunnen ze hun persoonsgegevens delen met een of meer adresboeken.

Synchronisatie
Wijzigingen in de profielpagina worden automatisch gesynchroniseerd met de gekoppelde adresboeken