Aan de slag

Aan de slag in jouw buurt

Er is sprake van een snel groeiende digitalisering van onze samenleving. Steeds meer informatie is online beschikbaar en via internet zijn contacten snel gelegd. Samen brengen we steeds meer tijd online door. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan sociale binding, liefst zo dicht mogelijk in de buurt. Bewonersplein biedt hier een oplossing in de vorm van een digitaal buurtplatform waarop iedereen zelf bijdragen kan plaatsen.

Uniek aan onze virtuele ontmoetingspleinen is de mogelijkheid voor bewoners om hun buurtplatform grotendeels naar eigen smaak en keuze in te richten. Het beheer is laagdrempelig en vereist geen specifieke kennis of vaardigheden.

Daarnaast spelen bewoners een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de software. Via een Gebruikersraad hebben ze een belangrijke stem als het gaat om het maken van keuzes. Met recht kunnen we hier spreken van een platform voor en door bewoners.

Onze websites zijn inmiddels beschikbaar in de gemeenten Bernheze, Meierijstad, Oss en Uden.

Zoekt u voor uw buurt ook een platform? Neem dan contact met ons op.

Informatiefolder