Bewonersplein

Verbindt mensen en organisaties door verbetering van de digitale dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn.

OVER ONSDIRECT CONTACT

Beste buurtbewoners en bezoekers,

Stichting Bewonersplein ontwikkelt interactieve buurtplatforms voor wijk- en dorpsgemeenschappen.

Wij zien internettechnologie als een nutsvoorziening die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn.
Daarbij streven wij naar een grote mate van flexibiliteit zodat gebruikers hun buurtplatform naar eigen smaak en voorkeur kunnen inrichten.

Betrokkenheid als succesfactor

Betrokkenheid en inbreng van bewoners zien wij als een voorwaarde voor succes. Om die reden kiezen wij ervoor om bewoners via een gebruikersraad nauw te betrekken bij de doorontwikkeling en vernieuwing van onze producten.

Kenmerken van onze websites

Gebruiksvriendelijk en laagdrempelig, veilig, waarborging van privacy, geen commerciële doelen, geavanceerde technologie, kostenloos voor gebruikers, uitgebreide beheermogelijkheden.

Laatste nieuws

Wijk De Ruwaard in Oss online

Deze website voor wijk De Ruwaard in Oss is ontwikkeld op verzoek van wijkstichting Rucrea en de professionals van de Proeftuin Ruwaard. De website is mede mogelijk gemaakt door een financiële injectie van de GGD Hart van Brabant. …

Lees meer

Sociale Kaart Veghel nu online

Sinds 1 april 2019 beschikt Veghel over een eigen sociale kaart. Het adres is: socialekaartveghel.nl Deze kaart onderscheidt zich van andere kaarten door het sterk lokale karakter. De kaart biedt een overzicht van alle lokale informatie op het gebied …

Lees meer

Nieuw adresboek AVG-proof

Sinds kort beschikken gebruikers van Bewonersplein over een adresboek dat voldoet aan de AVG-normen.  Uitsluitend gebruikers met een inlogaccount hebben toegang tot dit adresboek. Gebruikers kunnen zelf bepalen met wie ze welke gegevens willen delen. Het adresboek bestaat …

Lees meer