Wie is Bewonersplein?

Bewonersplein is een stichting gespecialeerd in de ontwikkeling van interactieve buurtplatforms voor wijk- en dorpsgemeenschappen.

Wij zien internettechnologie als een nutsvoorziening die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn.
Daarbij streven wij naar een grote mate van flexibiliteit zodat gebruikers hun buurtplatform naar eigen smaak en voorkeur kunnen inrichten.

Betrokkenheid als succesfactor

Betrokkenheid en inbreng van onze gebruikers zien wij als een voorwaarde voor succes. Om die reden betrekken wij onze klanten via procesbegeleiding nauw bij de doorontwikkeling en vernieuwing van onze producten.